עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!

מושגים וביטויים באות

שיח מדברי

אנו מעוניינים למצוא שם של שיח מדברי, המתאים כפתרון להגדרת התשחץ שלנו. לפעמים מופיעות הגדרות שונות, אך דומות בתכלית. למשל שיח בר קוצני, שיח מקראי או שיח מדברי קוצני.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 3 אותיות: הגה (שיח בר קוצני), סנה (שיח מקראי), אטד
פתרון של 4 אותיות: רותם, זוגן, אוכם
פתרון של 5 אותיות: ימלוח, ינבוט, יפרוק, נואית