עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

אבן לכתישת זיתים, שמן זית משובח

הפעם, נמצא מגוון רחב של פתרונות להגדרות הקשורות לזיתים. גידול עצי הזית מתאים מאוד לתנאי האקלים בארץ ישראל, גם המחסור במים לא מפריע לעץ הזה. בארץ מייצרים גם שמן זית מעולה. ההגדרות שלנו הן: פסולת זיתים לאחר סחיטתם, אבן לכתישת זיתים, שמן זית משובח, קטיף זיתים, זן של זיתים, ממרח מזיתים, קטף זיתים. להלן התשובות להגדרות.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 3 אותיות: ממל (אבן לכתישת זיתים), גפת (פסולת זיתים לאחר סחיטתם), מסק (קטף זיתים)
פתרון של 4 אותיות: מסיק (קטיף זיתים), יצהר (שמן זית משובח), טפנד (ממרח מזיתים), סורי (זן זיתים), ברנע, נובו
פתרון של 5 אותיות: קלמטה
פתרון של 6 אותיות: פישולן, פיקואל
פתרון של 7 אותיות: קאלאמטה (זן של זיתים), מנזלינו
פתרון של 8 אותיות: פרונטויו (זן של זיתים )