עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

אולם, אבל

נמצא מילת קישור, שמשתמשים בה כחלק מהמשפט ומשמעותה "אולם, אבל". השימוש העיקרי במליות האלה, כאשר רוצים להתנגד או להסתייג מדבר מסויים, כלומר מסכימים לדבר באופן עיקרוני, אבל צפויות בעיות מסויימות, או אפשר לבצע משימה מסויימת, אולם צפויות תוצאות לא רצויות וכו'. אז איך אנו אומרים בצורה שונה: אולם אבל? להלן, פתרונות להגדרת התשחץ הזאת.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 2 אותיות: אך
פתרון של 3 אותיות: ברם (אולם, אבל), אלא
פתרון של 4 אותיות: אמנם
פתרון של 5 אותיות: ואילו (אולם אבל)
פתרון של 2 מילים: עם זאת, לעומת זאת, בעוד ש, בניגוד ל