עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

אל הינדואי (הינדי), אל הודי

אנ מחפשים אל הינדואי או הינדי. גם לעם ההודי יש מיתולוגיה הינדואית משלהם. מדובר בספרות הכוללת נרטיבים מסורתיים ודתיים הינדיים. ההינדואיזם מתוארך כאחת הדתות העתיקות ביותר בעולם ויש לה מספר גדול של אופני פולחן, פילוסופיות וזרמים. ישנם כמה וכמה אלים בהינדואיזם. אבל מעל כולם מנצחים שילוש הקדוש הטרימורטי. להלן רשימת פתרונות להגדרות התשחץ: אל הודי, אל הינדי או אל הינדואי.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 3אותיות: גנש (אל הודי)
פתרון של 4 אותיות: אגני, ואיו, סומה, יאמה, קאלי, ראמה
פתרון של 5 אותיות: וישנו (אל הינדואי), שיווה, ברהמה, סוריא, קוברה, לקשמי, שאקטי
פתרון של 6 אותיות: אינדרה, וארונה, גאיטרי, הנומאן, קרישנה
פתרון של 7 אותיות ויותר: פרוואטי (אל הינדי), דנוונטרי, סראסווטי