עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

בן לוי בן יעקב

ננסה למצוא שמו של בן לוי בן יעקב. הפעם אנו עוסקים בסיפורים מקראים ומתמקדים בלוי, בנם השלישי של יעקב ולאה. לוי הוא כמובן גם אבי שבט לוי, אחד משבטי ישראל. אל השבט הזה משתייכים כל הכהנים והלויים. בניו של של לוי ירדו למצריים ובתו נולדה שם. בין הצאצאים הרבים של משפחת לוי צמחו גם מנהיגי ישראל של אותה תקופה: משה ואהרון. לפי התנ"ך, לוי עצמו חי 137 שנה. הגדרת התשחץ המדוייקת היא: בן לוי בן יעקב. כלומר הפתרון יהיה אחד מבניו של לוי.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 3 אותיות: קהת
פתרון של 4 אותיות: מררי (בנו השני של לוי בן יעקב), גרשם
פתרון של 5 אותיות: גרשון (בנו הבכור של לוי בן יעקב), יוכבד (בת של לוי)