עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

גוש תאנים מיובשות, תאנה בשלה

אנו מחפשים פתרונות למספר הגדרות הקשורות לפרי מתוק: גוש תאנים מיובשות, תאנה בשלה לגמרי וכזאת שטרם הבשילה. תאנה הוא אחד משבעת המינים שארץ ישראל נשתבחה בהן. כבר לפני 5000 שנה היו קיימים הפירות האלה. העץ הזה מופיע ראשון בתנ"ך, בסיפור אדם וחווה. הפצת הזרעים שלה נעשית באמצעות בעלי החיים, האוכלים אותה. להלן פתרונות להגדרות תשחץ: גוש של תאנים מיובשות, קטף תאנים וגם מין תאנה שלא הבשילה.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 4 אותיות: דבלה (גוש תאנים מיובשות)
פתרון של 5 אותיות :דבילה
פתרון של 6 אותיות: גרוגרת (תאנה מיובשת)
פתרונות נוספים הקשורים לפרי מתוק הזה: ארה (קטף תאנים), ביאדי (זן של תאנה), ארו (קטפו תאנים), צמל (תאנה בשלה לגמרי), בת שוח (מין תאנה), פג (תאנה שלא הבשילה), פגה (תאנה שטרם הבשילה)