עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

גז חסר צבע וריח

הפעם אנו עוסקים בכימיה ומחפשים גז חסר צבע וריח. לקבוצה הזאת של גזים שייך גם כל הרכב האוויר שאנו נושמים, גם גזים אצילים וגם גז טבעי, שבמקורו גם כן נטול ריח ובצבע.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 3 אותיות: אתן
פתרון של 4 אותיות: חנקן, חמצן, מימן, אתאן, מתאן, נאון, רדון
פתרון של 5 אותיות: פרופן, פראון, ארגון, הליום, קסנון, בוטאן
פתרון של 6 אותיות ויותר: אצטילן, קריפטון, פרופאן
פתרון של שתי מילים ויותר: פחמן דו-חמצני