עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

היה שר החקלאות, משרי החקלאות

אנו מחפשים שמו של אדם שהיה חבר בממשלת ישראל וגם היה שר החקלאות. במילים אחרות נמצא שמו של אחד משרי החקלאות של ישראל. המשרד הזה אחראי על החקלאות בארץ ישראל והמרחב הכפרי וכן על תכנון ההתיישבות הכפרית. אחד התפקידים החשובים של שר החקלאות הוא לדאוג שתהיה אספקה של תוצרת חקלאית טרייה, באיכות גבוהה ובמחיר הוגן. להלן פתרונות עבור "היה שר החקלאות".

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 3 אותיות או פחות: צור, כץ (היה שר החקלאות), לוז
פתרון של 4 אותיות: שמיר, איתן, בוים (משרי החקלאות), גבתי, אוזן, יוסף, לבון
פתרון של 5 אותיות: גרופר (היה שר החקלאות), שמחון, אורון, ארליך, נפתלי
פתרון של 6 אותיות ויותר: נחמקין, ציזלינג (משרי החקלאות)
פתרון של 2 מילים: פסח גרופר, שלום שמחון, יאיר שמיר (שר החקלאות), רפאל איתן, זאב בוים, ישראל כץ, חיים אורון, יעקב צור, אברהם כ"ץ-עוז, אריה נחמקין, קדיש לוז, חיים גבתי, אהרון אוזן, שמחה ארליך, אהרון ציזלינג, דב יוסף, פנחס לבון, פרץ נפתלי