עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

ויסות (בלעז)

אנו רוצים לבדוק מה פירוש המילה העברית ויסות ומה המילה המקבילה בלעז (או בלועזית) וגם נמצא את המילים הנרדפות בעברית. מדובר בפעולה של סידור וכוונון של מכשיר מסויים כדי שיפעל כראוי. משתמשים במילה הזאת גם כדי לתאר פעולה של התערבות במהלך יום מסחר בבורסה, אם פתאום יש ביקוש יתר או היצע, וזאת כדי למתן תנודות חדות. להלן מילים נרדפות ומילה מקבילה של ויסות בלעז.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 4 אותיות: בקרה
פתרון של 5 אותיות: כיוון, שליטה, הסדרה, סידור, פיקוח, השגחה, הכשרה, התאמה
פתרון של 6 אותיות: כוונון (ויסות)
פתרון של 7 אותיות: רגולציה (ויסות בלעז), קונטרול