עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

זחל המזיק לשדות

אנו רוצים למצוא שמו של זחל המזיק לשדות. מדובר בחרקים קטנים יחסית, הניזונים ממוהל הצמחים. על מנת לשמור על מוצרי החקלאות, פותחו לא מעט חומרי ההדברה כימיים, אבל הם לא מצליחים להשמיד את כל המזיקים, מכוון שרבים מהחרקים מצליחים לפתח עמידות לרעלים כימיים. הריסוס הרעיל יכול גם לגרום נזק לסביבה ולפירות עצמם. להלן רשימה חלקית של פתרונות עבור: "זחל מזיק לשדות".

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 5 אותיות: ציקדה
פתרון של 6 אותיות: פלוסיה, לפיגמה
פתרון של 7 אותיות: פרודניה (זחל המזיק לשדות), הליוטיס
פתרון של 2 מילים ויותר: טוטה אבסולוטה, כנימת עלה (זחל מזיק לשדות), עש הכרוב, עש לב הכרוב, עש הפקעות