עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

חברת חקלאות ישראלית

ברצוננו למצוא הפעם חברת חקלאות ישראלית. בקטגוריה הזאת ניתן למצוא חברות שונות העוסקות במחקר ופיתוח של צמחים, גידול פירות וירקות וכאלה העוסקות בביוטכנולוגיה. רק חברה חקלאית אחת תתאים כפתרון לתשחץ שלנו.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 3 אותיות: ניר
פתרון של 4 אותיות: יכין
פתרון של 5 אותיות: אבוג'ן, גרנות
פתרון של 6 אותיות: אגריבר, בראשית, חישתיל
פתרון של 7 אותיות: אגרקסקו
פתרון של שתי מילים: אוצר הארץ, הזרע ג'נטיקס, זרעים גדרה, מפעלי חבל מעון