עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

חותן יעקב, חותן משה

נמצא פתרונות עבור שתי הגדרות תשחץ: חותן יעקב, חותן משה. אנו מחפשים חותנו של משה וגם חותנו של יעקב. מדובר בשני אישים מרכזיים מהמקרא: יעקב אבינו נקרא גם ישראל והוא אחד משלושת האבות, נכדו של אברהם ואביהם של שבטי ישראל. משה רבינו גאל את בני ישראל ממצרים וגם הוביל אותם לארץ המובטחת וכן קיבל את התורה בהר סיני. להלן פתרונות עבור ההגדרות – "חותן משה" וגם "חותן יעקב".

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 3 אותיות: לבן (חותן יעקב)
פתרון של 4 אותיות: יתרו (חותן משה)