עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

כביר נשגב

ברצוננו למצוא מילה נרדפת לצמד המילים: כביר, נשגב. אנחנו מדברים על מישהו שהוא: נשגב, עצום ואינסופי, כביר, מרומם, כלומר גם במובן הפיזי – בעל גובה ועוצמה רבה וגם במובן הרוחני – בעל תכונות נעלות וגם נשגבות. במקרא, תכונות האלה מתייחסות לאל – בני האדם בארץ, אינם מסוגלים להבינו ולדעת אותו בגלל מעמדו הרם. להלן פתרונות תשחץ עבור ההגדרה: כביר נשגב.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 2 אותיות: רם
פתרון של 3 אותיות: ענק
פתרון של 4 אותיות: שגיא (כביר נשגב), עצום, אדיר, נאדר, נעלה, נאצל, גדול
פתרון של 5 אותיות: מרומם (כביר, נשגב), מהולל, עילאי, מרשים
פתרון של 3 מילים: מלא הוד והדר