עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

מבחן פסיכולוגי

הגדרת התשחץ שלנו הפעם היא: מבחן פסיכולוגי. לא פעם, כאשר אנשים נבחנים, על מנת לקבל משרה מסוימת, הם אמורים לבצע סוג של מבחן פסיכולוגי. יש את המבחן המפורסם, שנקרא גם מבחן כתמי הדיו. כל אחד מהנבחנים אמור לומר מה הוא רואה בכל תמונה. הדבר מיועד להערכה פסיכולוגית של מאפייני האישיות וצורת החשיבה שלו. להלן פתרונות עבור ההגדרה "מבחן פסיכולוגי".

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 4 אותיות: בנדר, לישר
פתרון של 5 אותיות: רורשך (בבחן פסיכולוגי), סונדי, ביילי, וכסלר
פתרון של 6 אותיות: הולצמן
פתרון של 3 מילים: מבחן כתמי הדיו