עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

מומחה לתורת החקלאות

נמצא שם של "מומחה לתורת החקלאות". אנו מחפשים שם של איש, שהוסמך למדעי החקלאות וכתוצאה הוא מומחה לחקלאות ולגידולי השדה. מומחה כזה עוסק בנושאים כגון: בדיקה ואפיון של סוגי קרקע, שיטות הגנה על הגידולים, הגדרת צרכים שונים של הגידולים ושל חיות המשק, השבחה של גידולים והגברת התוצרת. אז איך נקרא, מומחה לתורת החקלאות? להלן הפתרונות!

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 4 אותיות: איכר
פתרון של 5 אותיות: חקלאי, חוואי
פתרון של 7 אותיות: אגרונום (מומחה לתורת החקלאות)