עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

מונח באלגברה

אנו מחפשים מונח באלגברה או מושג אלגברי. אלגברה הוא תחום של מתמטיקה העוסק בביטויים מתמטיים, כלומר משוואות, שבהן מיוצגות כמויות, שערך שלהן לא ידוע, באמצעות סמלים. אנו אמורים לפתור את המשוואות האלה ולהגיע לכמויות מדוייקות ולתחום אפשרי. לפני שלומדים אלגברה, יש צורך לדעת בצורה טובה את תורת האריתמטיקה. לכן בישראל מתחילים ללמוד את הדברים האלה, בדרך כלל רק בחטיבות ביניים. להלן פתרונות עבור ההגדרה: מונח באלגברה.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 3 אותיות: שבר (מונח באלגברה), כפל, מנה
פתרון של 4 אותיות: עצרת (מונח באלגברה), שורש, מונה, הפרש, סכום
פתרון של 5 אותיות: מונום (חד איבר באלגברה), בינום (ביטוי אלגברי משני איברים), מכפלה, נוסחה, נגזרת, מכנה
פתרון של 6 אותיות: משוואה, שוויון
פתרון של 7 אותיות: פונקציה, לוגריתם, התפלגות, פולינום (מונח באלגברה)
פתרון של 2 מילים: כינוס איברים, שבר עשרוני, שבר פשוט, שבר מדומה, מכנה משותף, לוח הכפל, שורש ריבועי, מספר טבעי, מספר שלילי, מספר שלם, מספר ראשוני