עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

ממלכי ישראל

אנו מחפשים שם של אחד ממלכי ישראל, שהוזכר בתנ"ך. בספר שופטים ובספר שמואל א' ניתן לקרוא במספר מקומות על רצונו של עם ישראל להמליך עליהם מלך. ואכן, הדבר קרה בימיו של שמואל הנביא. בני ישראל המליכו את שאול לכס המלך של ישראל המאוחדת. אבל לאחר מות של שלמה המלך, מתפצלת ממלכת ישראל המאוחדת והמשגשגת, לשתי ממלכות נפרדות: ממלכת ישראל וממלכת יהודה. מטרתנו הפעם, היא למצוא שם של אחד ממלכי ישראל, ששלט תקופה מסויימת בארץ.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 3 אותיות: דוד, נדב, אלה, פקח
פתרון של 4 אותיות: שאול, יהוא, שלמה, מנחם, בעשא, זמרי, תבני, יורם, עמרי, יואש, הושע, שלום, אחאב
פתרון של 5 אותיות: אשבעל, זכריה, ירבעם, פקחיה
פתרון של 6 אותיות: יהואחז, אחזיהו
פתרון של שתי מילים: איש בושת, ירבעם השני