עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

מנהיג ציוני, ממבשרי הציונות

הפעם, אנו רוצים למצוא שם של מנהיג ציוני מראשי הציונות או אחד ממבשרי הציונות. אנו מדברים על תנועה לאומית יהודית שמטרתה העיקרית הייתה להחזיר את היהודים מכל העולם לארץ ישראל ולהקים בית לאומי דמוקרטי בציון. במדינות אירופה המזרחית והמערבית הוקמו לא מעט תנועות וזרמים ציוניים עוד במהלך המחצית השנייה של המאה ה -19. הם הובילו לגלי עליה לארץ ישראל. אז מה שמו של מנהיג ציוני, אחד מראשי הציונות או ממבשרי הציונות? להלן, הפתרונות!

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 2 אותיות: הס (ממבשרי הציונות)
פתרון של 4 אותיות: הרצל, חושי, שוחט, ברנר
פתרון של 5 אותיות: בן צבי, קלישר (ממבשרי הציונות)
פתרון של 6 אותיות: גורדון (מנהיג ציוני), טבנקין, אלקלעי, נורדאו (מראשי הציונות)
פתרון של 7 אותיות ויותר: טיומקין, ז'בוטינסקי, מונטיפיורי
פתרון של 2 מילים: יצחק טבנקין (מנהיג ציוני וחבר כנסת בעבר), אבא חושי, משה הס, מניה שוחט, ישראל שוחט, ברל כצנלסון, לוי אשכול, א.ד. גורדון, יהודה אלקלעי, משה מונטיפיורי, זאב ז'בוטינסקי
פתרון של 3 מילים: בנימין זאב הרצל, יצחק בן צבי, יוסף חיים ברנר, דוד בן גוריון, צבי הירש קלישר