עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

מספרי תרי עשר, מנביאי תרי עשר

אנו מחפשים שם של אחד מספרי תרי עשר. מדובר על אחד מתוך תרי עשר (12) ספרי נבואה, שהוכנסו יחד לתנ"ך במסגרת: "נביאים אחרונים". ספרי נבואה הקצרים האלה הוכנסו יחד, כדי שלא יאבדו בגלל קוצרם. כל הספרים סודרו בסדר כרונולוגי עם חריגות קטנות. זה כולל נביאים שהתנבאו בימי בית המקדש הראשון וגם בימי בית המקדש השני. הגדרות התשחץ הן: מנביאי תרי עשר או מספרי תרי עשר.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 3 אותיות: חגי (מספרי תרי עשר)
פתרון של 4 אותיות: נחום, יונה, יואל (מנביאי תרי עשר), הושע, מיכה, עמוס
פתרון של 5 אותיות: צפניה, עובדיה (מספרי תרי עשר), חבקוק, זכריה, מלאכי (מנביאי תרי עשר)