עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

מעמודי התווך בבית המקדש

הגדרת התשחץ שלנו היא: אחד מעמודי התווך בבית המקדש. אנחנו מחפשים שמם של שני עמודי הנחושת, ששימשו כעמודי התווך בפתח בית המקדש הראשון, שהקים שלמה המלך. לשני העמודים האלה יש משמעות אסתטית וגם סמלית ולא משמעות ארכיטקטונית, כי הם היו חלולים ולא תומכים בגג המבנה. שמו של אחד מעמודי התווך של בית המקדש הראשון, יתאים כפתרון ההגדרה.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 4 אותיות: יכין (מעמודי התווך בבית המקדש), בועז