עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

נביא מקראי

נחפש פתרון להגדרת התשחץ: נביא מקראי. כלומר, אנו רוצים למצוא אחד מהנביאים שבתנ"ך. נביא מקראי הוא אדם, שנבחר על ידי השם, לבצע את המשימות והמטלות, שהאל רוצה בהם. בנוסף נביא אמור להדריך את העם וגם להחזיר אותם בתשובה, חלקם גם ידעו להתנבא על העתיד. משה רבנו נחשב לגדול נביאי ישראל. בנסוף לנביאים אמיתים מופיעים בתנ"ך גם נביאי שקר. יכולה להופיע הגדרת תשבץ יותר ממוקדת כמו: מנביאי תרי עשר, מנביאי המקרא ועוד.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 3 אותיות: משה, נתן, חגי (מנביאי תרי עשר)
פתרון של 4 אותיות: הושע, יונה, עמוס (מנביאי המקרא), יואל, מיכה, נחום, אהרן
פתרון של 5 אותיות: אלישע, אליהו, שמואל, מלאכי, צפניה, חנניה (נביא שקר), אברהם, חבקוק
פתרון של 6 אותיות: יחזקאל, ישעיהו, ירמיהו
פתרון של 2 מילים ויותר: משה רבנו, בלעם בן בעור, זכריה הנביא, יהושע בן נון, צדקיהו בן כנענה, הושע בן בארי