עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

סוג של משפט

אנו מחפשים סוג של משפט מבחינת התחביר העברי. באופן כללי אפשר לסווג כל משפט לאחת הקבוצות: משפט רגיל או פשוט, משפט מורכב או מאוחה. על ידי הוספת מילים מסוימות לתוך משפט פשוט, אפשר להפכו למורכב. כאשר רוצים לנתח משפט מורכב מבחינה לשונית, מומלץ להבין מאילו חלקים פשוטים הוא מורכב. להלן פתרונות עבור ההגדרה "סוג של משפט".

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 4 אותיות: תנאי (סוג של משפט), פשוט, כולל, הסבר
פתרון של 5 אותיות: מורכב, מחובר, מאוחה, ויתור, הוספה, ניגוד, ברירה, תכלית
פתרון של 6 אותיות: השוואה (סוג תחבירי של משפט)
פתרון של 2 מילים: סיבה ותוצאה (סוג של משפט)