עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

עיר מקראית, עיר כהנים מקראית

אנו מחפשים שם של עיר מקראית. בתנ"ך, ניתן למצוא אזכורים רבים, למקומות וערים בשטח ארץ ישראל ומחוצה לו. לא רבים מהשמות, נשארו כמו שהם, אבל יש גם קבוצה כזאת. חלקן ערים עתיקות מאוד, שהתרחשו בהן מאורעות היסטוריות, שניתן לקרוא עליהם גם במקרא, אחרות, ערי קודש של עמים שונים. בחלק מהערים התיישבו בעיקר הכוהנים והלוויים. נמצא שם של עיר מקראית עתיקה וגם עיר כהנים מקראית.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 2 אותיות: נב (עיר כהנים מקראית), עי
פתרון של 3 אותיות: חרן, נוב (עיר כוהנים מקראית), שכם, גדר, שלם, אדם
פתרון של 4 אותיות: צוער, סדום, תרצה, מצפה, שילה, עפרה, סכות
פתרון של 5 אותיות: חשבון, חברון, ערוער, עגלון, עלמון, תרשיש (עיר מקראית), עטרות
פתרון של 2 מילים: בית אל, עציון גבר (עיר מקראית), גת רימון (עיר לויים), אור כשדים, קדש ברנע, גת חפר