עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

פולמוס חסר תכלית

נמצא ביטוי בעברית שמשמעותו: פולמוס חסר תכלית וגם חסר תוחלת. אנו מדברים על ויכוח בין שני אנשים, שבעצם כבר לפני כן, כל אחד נעול על העמדה שלו ואינו מוכן אפילו להקשיב לטענות של הצד השני וגם אינו עונה לו, בקשר לעניין. על כך גם נאמר: דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. אז איך אומרים בצורה אחרת "פולמוס חסר תכלית"? להלן, הפתרונות!

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 2 מילים: ויכוח סרק (פולמוס חסר תכלית), שיח חרשים, דברי סרק, כלאם פאדי, אוויר חם
פתרון של 3 מילים: מדבר אל הקיר
פתרון של 4 מילים: דו שיח של חרשים (פולמוס חסר תוחלת), אין קול ואין עונה
פתרון של 5 מילים: מדבר אל העצים ואל האבנים