עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

פן, שמא

ברצוננו למצוא מילה נרדפת לצמד המילים: פן, שמא. מדובר במילות קישור במשפט מסויים ומשתמשים בהן בשלילה, כאשר רוצים לציין מטרה. המילים "שמא" וגם "פן" פותחות לעתים פסוקית מושא או לוואי. באופן כללי מילות קישור צריכות לחבר בין כמה משפטים, כדי ליצור טקסט ברור. הן אמורות לסייע לקורא להתמצא בטקסט ולהבין אותו. להלן, תשובות להגדרת התשחץ: פן, שמא.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 2 אותיות: בל, אל
פתרון של 3 אותיות: לבל (פן, שמא), שלא
פתרון של 4 אותיות: אולי, למען
פתרון של 5 אותיות: לבלתי
פתרון של 2 מילים: למען לא (שמא פן), כדי שלא