עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

פרח מהמצליבים, צמח ממשפחת המצליבים

אנו מחפשים שם של פרח מהמצליבים. מצליבים היא משפחה חשובה וגדולה של צמחים, שיש להם פרחים. לפרחים של המצליבים יש בסך הכל ארבע עלי גביע, ארבע עלי כותרת, שני עלי שחלה וגם שישה אבקנים. לרוב הפרחים מהמשפחה הזאת יש ריח חריף. יש כמה וכמה צמחי תרבות במשפחה הזאת – ירקות: כרוב, צנון, קולרבי וגם תבלינים: חרדל וחזרת. להלן רשימת פתרונות עבור: פרח מהמצליבים או צמח ממשפחת המצליבים.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 3 אותיות: שנס, שלח (פרח מהמצליבים)
פתרון של 4 אותיות: שלטה, ארכן, כרוב, חרדל, כרבה, צנון, סלון
פתרון של 5 אותיות: מנתור, לפתית (פרח צהוב מהמצליבים), תודרה, מעריב, מרסיה, בינית, ערעיר, אנקון, אברים
פתרון של 6 אותיות: חטוטרן, איסטיס, מורטיה, רוריפה, ברבראה, חלבינה, סביניה
פתרון של 7 אותיות: תודרנית, חרטומית (פרח מהמצליבים)
פתרון של 8 אותיות: דסקורניה, אריסימון, גרגיריון, מלקולמיה
פתרון של 2 מילים: דו פרק, ילקוט הרועים (צמח ממשפחת המצליבים), בת מדבר, קרו יעל, שושנת יריחו, בן שלח