עזרה בפתרון תשחצים ותשבצים

מילון הכי שימושי בישראל. כל הפתרונות, לכל ההגדרות!


מושגים וביטויים באות

צליל מוזיקלי, אחד התווים

נמצא פתרונות לשתי הגדרות העוסקות במוסיקה: צליל מוזיקלי וגם אחד התווים. תו מוזיקלי הוא צורת רישום של צליל. אנשים רושמים תווים כדי, שאפשר יהיה להפיץ את היצירות שלהם וכל אחד יצליח לנגן נכון את היצירה. סימן דיאז מסמן שצריך לנגן את התו גבוה יותר. סימן במול מסמן שצריך לנגן את התו נמוך יותר. להלן, רשימת פתרונות עבור הגדרת התשחץ: אחד התווים וגם צליל מוזיקלי.

פתרונות אפשריים לכל תשחץ או תשבץ:

פתרון של 2 אותיות: דו, רה, מי (אחד התווים), פה, לה, סי
פתרון של 3 אותיות: סול (אחד התווים), טון
פתרון של 6 אותיות: רה דיאז (צליל מוזיקלי), פה דיאז, דו דיאז, רה דיאז, לה דיאז, מי דיאז, סי דיאז, סי במול, מי במול, לה במול, רה במול, דו במול, פה במול
פתרון של 7 אותיות: סול דיאז (צליל מוזיקלי), סול במול